Stories Online

New Enemy

Prolog

V galaxii Pegaus, na samotném jejím okraji proletěla mateřská loď, už zpoloviny zničená na boji. Najednou se objevili dva záchranné moduly, které vyletěli z lodi, moduly směřují k nejbližžší planetě. Po vstupu modulů do atmosféry planety mateřská loď exploduje. Na planetě byl čas oběda a lidé se začali scházet u velikého stolu uprostřed vesnice, když si všimli dvou objektů letící k planetě. Z řád lidí vylez jeden v celku obtloustlý chlapík a otočil se čelem k lidu. ,,Ticho! Kdo, kdo rozhněval bohy?Kdo?! Přiznejte se!" Nikdo se samozřejmě nepřiznal. Kněz se tedy s tichým bručením otočil směrem kde naposled viděl ty dvě létající věci. Už tam ale nebyli, najednou se ozvala rána, potom další a pak už nic. ,,Vidíte, bůh se hněvá na toho, kdo ho rozhněval. Přiznejte se, nebo bůh potrestá všechny!" Opět ticho, nikdo se nemohl přiznat když za to nikdo nemohl.

V hloučku lidí začalo šumět, to se všichni začali šeptat o tom kdo to byl. Když se tedy nemohli dozvědět kdo, jedna postarší žena vykřikla. ,,Tak se pojďme omluvit všichni a přineseme mu dary, snad nám odpustí."

Pak se ženě zlomil hlas a začala vzlykat. Většina lidí přikývla, dokonce i kněz. Tak všichni tedy vyšli s dary, to tvořilo většinou jídlo, k pomníku o kosek dál za okrajem vesnice. Pomník tvořily dva oválné sloupy, mezi nimi stěna na které byl vytésán jejich bůh. Wrieth.
Kdesy vedle bylo slyšet křupnutí větvičky. Všechny hlavy se otočili na dvě bytosti které nechtěli být spatřeny. ,,On přišel, i s bohyní....Co může chtít?.... Přišel nás potrestat?" Obyvatelé si kladli tázky když spatřily dva wriethy. Wriethové byli dosti zranění po prohraném boji s lidmi. Tito jediní dva přežily.
Žádné komentáře